Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Huisregels:

 • Om behandeld te kunnen worden, schrijft u zich eerst in bij onze praktijk.
 • Bij inschrijving dient u zich te legitimeren bij de balie voorafgaand aan het eerste consult.
 • Bij het eerste consult vult u een uitgebreide gezondheidslijst in en een verklaring verwerking persoonsgegevens (AVG).
 • Wijzigingen in uw gegevens zoals adres, telefoonnummer en mailadres verzoeken wij u tijdig aan ons door te geven.
 • Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheid of de medicatie die u gebruikt, dient u dit aan ons door te geven.
 • Wij werken met behandelingen op afspraak
 • Het afzeggen of verzetten van afspraken kan kosteloos tot 48 uur voor de afspraak.
 • Bij het niet tijdig afzeggen van uw afspraak, kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de gereserveerde tijd.
 • Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw vergoeding van uw zorgverzekeraar in de gaten te houden als u hier niet overheen wilt gaan.
 • Binnen onze tandartspraktijk gaan we respectvol met elkaar om. Discriminatie is niet toegestaan.
 • Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten.
 • Gebruik van drugs en alcohol en/of het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol in onze tandartspraktijk is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om dieren mee te nemen naar onze tandartspraktijk. Uiteraard mag u -indien nodig- wel een assistentiehond meebrengen.
 • Wij houden ons het recht voor u uit te schrijven uit het patiëntenbestand indien u:
  • Vaker uw afspraak niet nakomt zonder bericht
  • U uw betalingen niet nakomt
  • Zich agressief gedraagt
 • Zonder overleg is het niet toegestaan in de praktijk te fotograferen of te filmen
 • In de behandelruimte wordt u vriendelijk verzocht het geluid van uw mobiele telefoon uit te schakelen

 

Suggesties en opmerkingen
Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in onze praktijk zelf, maar ook via de mail info@maximdental.nl, telefonisch via 010 200 43 20 of door middel van de online tevredenheidsenquête in te vullen.